• Emlékünnepség a székelymészárlás 250. évfordulóján

  2014-01-01
  Madéfalva 2014. január 5- 7. Madéfalva Község tisztelettel meghívja Önt a SICULICIDIUM Emlékév kiemelt rendezvényére, a székelymészárlás 250. évfordulóján szervezett háromnapos emlékünnepségre. Az évfordulón gyalogtúrával, kiállítással, tudományos tanácskozással, táncszínházi elõadással emlékezünk a vértanúkra. A rendezvénysorozat kiemelkedõ programpontjaként a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Madéfalván tartja éves közgyûlését. Részvételére számítunk! Szentes Csaba, polgármester

  Madéfalva 2014. január 5- 7.

  Madéfalva Község tisztelettel meghívja Önt a SICULICIDIUM Emlékév kiemelt rendezvényére, a székelymészárlás 250. évfordulóján szervezett háromnapos emlékünnepségre. Az évfordulón gyalogtúrával, kiállítással, tudományos tanácskozással, táncszínházi elõadással emlékezünk a vértanúkra. A rendezvénysorozat kiemelkedõ programpontjaként a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Madéfalván tartja éves közgyûlését.
  Részvételére számítunk!

  Szentes Csaba,
  polgármester

  Az emlékünnepség programja

  VASÁRNAP január 5.

  7:00 Gyalogtúra az Erdély Kárpát Egyesület szervezésében, a Madéfalva Szépvíz Szalonka erdõ útvonalon

  11:00 Szentmise
  Közremûködik a Lux Aurumque kamarakórus és a gyermek scola kórus Ványolós András vezetésével

  12:30 Ezerhétszázhatvannégy év január hét virradóra Szabadtéri elõadás
  Helyszín: madéfalvi templom melletti tér
  A bemutató szereplõi/ résztvevõi az árkosi Székely Virtus Hagyományõrzõ Egyesület, a gelencei Határõr Tüzércsapat, a Gyergyói Hagyományõrzõ 14-es Határõr Ezred, a Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület, a csíkcsicsói színjátszók valamint a madéfalvi néptáncegyüttesek, kórusok. A több mint 100 résztvevõt felvonultató szabadtéri elõadás mintegy újrajátszása az 1764-es véres eseménynek valamint az azt megelõzõ napoknak. A nézõk elõtt megelevenedik Buccow generális és Carato alezredes, Lázár István és Zöld Péter. Katonák és szabad székelyek állnak szemben egymással, s a jelenlévõk átélhetik a becsapottság, a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség tragikumát. 

  18:00 Emelt fõvel: Bukovinai székelyek Magyarországon 1941- 2011 címû vándorkiállítás megnyitója
  Helyszín: Fészek Tájház
  18:30  Móser Zoltán Prima-díjas budapesti fotómûvész és Tamás Menyhért író, költõ Holtak vigasza címû kötetének bemutatója
  Helyszín: Fészek kávézó

  HÉTFÕ 2014. január 6.

  09.00- 13.30  Határõrség és székelység II. 
  Tudományos konferencia

  Helyszín: Közösségi ház
   Egyed Ákos: A székely határõrrendszer kérdései  az  erdélyi országgyûléseken (1790-1794)
   Garda Dezsõ: A határõrség szervezése Gyergyószéken
   Albert Ernõ: A határõrség szervezése Háromszéken
   Mihály János: Udvarhelyszék és a határõrség szervezése
   Szõcs János: "Idegen földre siettem, met hazámban nem élhettem": A madéfalvi veszedelem és a kivándorlás
   Csikány Tamás: Székely határõrök a csatatereken (1778-1849).  

  13:30 Vándorbot-kiállítás Szentes Gábor munkáiból
  Helyszín: Közbirtokossági székház

  16.00 A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének éves gyûlése 
  Helyszín: Közösségi ház

  KEDD - JAN. 7:

  7:00 Faluébresztés ágyú- és harangszóval
  10:00 Ünnepi szentmise
  11:00 Átvonulás az emlékmûhöz
  11:30 Emlékünnepség a Siculicidium emlékmûvénél
   Ünnepi beszédek
   Kopjafaavatás a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége részérõl
   Koszorúzás

  13.00 Ebéd

  19.00 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Madéfalvi Veszedelem címû elõadása
  20.00 Madéfalvi Dalkör elõadása
  20.30 Rokolya népdalkör elõadása   VisszaMadéfalviak Világtalalkozója 2014

A 2014-es évet Madéfalva Önkormányzata SICULICIDIUM Emlékévvé nyilvánította. Ennek fényében négy nagyobb rendezvény kerül fel az emlékév programjára. 

Látvány és történelem

   2013. október 11 - 12.

 

Megemlékezés a székelymészárlás 250. évfordulóján

 2014. január 5 - 7.

 

Madéfalviak Világtalálkozója

                                                 2014. június 6 - 9.

 

VI. Madéfalvi Hagymafesztivál

                                             2014. szeptember 12-14. Támogatók:
Facebook