• Megkezdõdött a megemlékezés- sorozat

  2014-01-05
  Kétszázötven évvel ezelõtt, 1764. január 7-én hajnalban történt a madéfalvi székelyöldöklés, amely Madéfalvi veszedelem néven vonult be a történelembe. A több száz áldozatot követelõ gyászos esemény negyedévezredes évfordulójának évét Madéfalva Helyi Tanácsa Siculicidium emlékévnek nyilvánította, amelynek fõ rendezvényei január 5 és 7 között zajlanak.

  Kétszázötven évvel ezelõtt, 1764. január 7-én hajnalban történt a madéfalvi székelyöldöklés, amely Madéfalvi veszedelem néven vonult be a történelembe. A több száz áldozatot követelõ gyászos esemény negyedévezredes évfordulójának évét Madéfalva Helyi Tanácsa Siculicidium emlékévnek nyilvánította, amelynek fõ rendezvényei január 5 és 7 között zajlanak. 

  A megemlékezés elsõ napjának, január 5-ének reggelén nyolcfõs csoport indult gyalogtúrára az Erdélyi Kárpát Egyesület szervezésében a madéfalvi emlékoszlop tövérõl. Csomortány határán fenn az erdõk között van a Szalonka völgye; itt gyült össze a fegyverfeladáskor 5000 székely, innen csalta le tanácskozás ürügye alatt Bukov, hogy Mádéfalva vérfürdõjét elkészithesse. jegyezte fel Orbán Balázs. Az emléktúra résztvevõi most az erdõben menedéket keresõk nyomában, a Madéfalva Szépvíz Szalonka erdõ útvonalat járták be. Madéfalván a 11 órás szentmisével kezdõdött az emlékünnepség a zsúfolásig megtelt helybéli templomban. Darvas-Kozma József címzetes esperes nagy erejû prédikációjában a madéfalvi veszedelem üzenetét tolmácsolta. A szentmisét követõen Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke kért szót. A szentmisén jelen volt a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének képviselete is. Õk 46-an érkeztek Madéfalvára, részt vesznek a teljes ünnepségsorozaton és a településen tartják, január 6-án az éves közgyûlésüket is. Rajtuk kívül már a január 5-i rendezvényeken jelen voltak Ercsi és Somberek küldöttei is. Madéfalvára érkezik emellett az al- dunai székely települések mintegy ötven fõt számláló képviselete is.

   A szentmisét követõn, a közel ezer fõt számláló nézõközönség elõtt zajlott az Ezerhétszázhatvannégy év január hét virradóra címet viselõ szabadtéri elõadás a templom melletti téren. A székelymészárlás hajnalát felidézõ bemutató résztvevõi az árkosi Székely Virtus Hagyományõrzõ Egyesület, a gelencei Határõr Tüzércsapat, a Gyergyói Hagyományõrzõ 14-es Határõr Ezred, a Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület, a csíkcsicsói színjátszók valamint a Madéfalvi Ifjúsági Néptáncegyüttes és a Madéfalvi Dalkör voltak. A több mint száz résztvevõt felvonultató bemutatóhoz Nagy József hadtörténész fûzött szakavatott magyarázatot. Sikerült a helyi embereket is megmozgatni, bevonni az elõadásba összegezte Szentes Csaba madéfalvi polgármester ugyanakkor a környezõ településekrõl, a szomszéd falvakból és Csíkszeredából is örvendetesen sokan érkeztek.

   A nyitónapnak az volt a célja, hogy az emberek ráhangoljanak a január 7-i ünnepségre, és azt hiszem, ez sikerült. Sokan eljöttek, mások hírbõl hallották, és remélem, ezáltal még többen bekapcsolódnak a keddi megemlékezésbe. Madéfalva házain magyar és székely zászlók százai lobognak ezekben a napokban. Ezt is példaértékûnek tartom, és remélem, hogy a saját szimbólumaink használata egyre természetesebb lesz. 18 órától az emlékoszlop közelében található Fészek kávézóban mutatta be Albert Gábor író a napokban megjelent Holtak vigasza címû kötetet. A teltházas bemutatón jelen voltak a könyv szerzõi: Móser Zoltán Prima- díjas fotómûvész és Tamás Menyhért költõ. Az album a csíkszeredai Pro-Print Kiadó gondozásában jelent meg.

   A könyvbemutatót követõen a Fészek tájházban két kiállítást is megnyitottak: az Emelt fõvel címet viselõ kiállítás, a Völgységi Múzeum vándortárlata, a bukovinai székelyek viszontagságos útját mutatja be. A kiállítás létrejöttérõl Csibi Krisztina, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke beszélt. Elmondta, hogy a tárlat képanyagát néprajzi táborok során gyûjtötték össze és szólt arról is, hogyan járnak vissza a bukovinai székelyek leszármazottai, elõdeik lakhelyére, Bukovinába, temetõiket, emlékhelyeiket gondozni. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az õ életök végére, kövessétek hitöket. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. idézte Sógor Csaba Európai parlamenti képviselõ azt a szentírási részt, amelyet helybéli lelkészként, 25 évvel ezelõtt, 1989. január 8-án is felolvasott a madéfalvi emlékoszlopnál. Az élõk feladata emlékezni a holtakra. A sírok avatják a hont hazává. mondta Sógor Csaba, hangsúlyozva az írástudók, az elöljárók felelõsségét és a kitartás és helytállás szerepét. Daczó Katalin újságíró, az Fészek Tájházban megnyitott kis emlékmû-történeti kiállítást ismertette, kiemelve, hogy ehhez további fényképeket, dokumentumokat, emléktárgyakat várnak a szervezõk. 

  Hétfõn, január 6-án jeles történészek tartanak elõadásokat Madéfalván a Határõrség és székelység címû konferencia keretében, és látványos Vándorbot-kiállítás nyílik a helybéli Szentes Gábor munkáiból a Közbirtokossági székházban.  VisszaMadéfalviak Világtalalkozója 2014

A 2014-es évet Madéfalva Önkormányzata SICULICIDIUM Emlékévvé nyilvánította. Ennek fényében négy nagyobb rendezvény kerül fel az emlékév programjára. 

Látvány és történelem

   2013. október 11 - 12.

 

Megemlékezés a székelymészárlás 250. évfordulóján

 2014. január 5 - 7.

 

Madéfalviak Világtalálkozója

                                                 2014. június 6 - 9.

 

VI. Madéfalvi Hagymafesztivál

                                             2014. szeptember 12-14. Támogatók:
Facebook